Danh sách Doanh nghiệp thuộc Thành phố Phủ Lý quản lý

Trạng thái:
Lĩnh vực KD:
Số doanh nghiệp tìm thấy: 11
Số sản phẩm: 11
Sản phầm đặc trưng: Ngành nông nghiệp
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Bún khô
Sản phầm đặc trưng: Ngành nông nghiệp
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Bún tươi
Sản phầm đặc trưng: Ngành nông nghiệp
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Dưa chuột
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 1
Bún
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 1
Bún
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 1
Bún
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 1
Bún
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 1
Bún
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 1
Bún
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 1
Bún
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 1
Bún

Hệ thống thông tin sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc hàng hóa đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế số: 16036 theo quyết định số: 61711/QĐ-SHTT của Cục sở hữu trí tuệ, ngày 30.09.2016.

Thực hiện nhiệm vụ “Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam” thường niên trên quy mô toàn quốc. Theo kế hoạch số 99 / KH - MTTW - BCĐTWCVĐ của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE) - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Điện thoại: +84.2435406169 - Hotline: 0395719999 - 0963056116

Email: info@check.net.vn

Vận hành bởi Công ty cổ phần khoa học công nghệ Bảo Tín